Filostratos, Flavios

Text hesla

Filostratos, Flavios, genitív Flavia Filostrata, lat. Lucius Flavius Philostratus, asi 170 Lémnos – asi 248 — grécky filozof a životopisec sofistickej školy. Žil na dvore Septimia Severa a Iulie Domny, na ktorej podnet napísal Život Apollónia z Tyany (Ta es ton Tyanea Apollónion) – prvý svetský životopis s bohatými mystickými prvkami o populárnom antickom divotvorcovi Apollóniovi z Tyany. Autor diela Životopisy sofistov (Bioi sofistón, 2 zväzky), pripisuje sa mu dialóg o športe a atlétoch Gymnastikos, Obrazy (Eikones, 2 zväzky) a zbierka fiktívnych ľúbostných listov.

Zverejnené v júli 2005.

Filostratos, Flavios [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/filostratos-flavios