Field, John

Text hesla

Field [fíld], John, 26. 7. 1782 Dublin – 23. 1. 1837 Moskva — írsky klavírny virtuóz a skladateľ.

Študoval v Londýne u Muzia Clementiho, s ktorým v roku 1802 odišiel do Paríža a 1803 do Petrohradu, od 1822 žil v Moskve. Komponoval výlučne pre klavír. Patrí k významným tvorcom romantickej klavírnej literatúry. Najznámejšie sú jeho Nokturná (Nocturnes), ktoré slúžili ako vzor Fryderykovi Chopinovi. Je autorom siedmich klavírnych koncertov, štyroch klavírnych sonát a komornej hudby.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 26. januára 2021.

Field, John [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/field-john