fidula

Popis ilustrácie

Fidula

Text hesla

fidula [lat.], fidel, fiddle, fidicula, vielle, vihuela, viola, violino, violone — stredoveký sláčikový strunový hudobný nástroj s krkom končiacim sa kruhovou hlavicou. Mal obyčajne 5 strún a trojdielnu (veko, luby, dno) plochú rezonančnú skrinku oválneho tvaru, ktorá sa od 12. stor. predlžovala a na bokoch zužovala do podoby husieľ. Fidula sa používala v Európe od 9. do 16. stor.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 20. októbra 2020.

Fidula [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fidula