Felix, Václav

Text hesla

Felix, Václav, 29. 3. 1928 Praha – 28. 7. 2008 tamže — český skladateľ, zbormajster, pedagóg a hudobný teoretik.

Študoval skladbu na AMU v Prahe u Václava Dobiáša a hudobnú teóriu postgraduálne u Karla Janečka. V rokoch 1957 – 59 bol šéfredaktorom časopisu Hudební rozhledy, 1959 – 61 tajomníkom Českej únie skladateľov. V roku 1960 bol vymenovaný za špeciálneho asistenta Katedry teórie a dejín hudby Hudobnej fakulty AMU v Prahe, 1979 – 86 bol vedúcim katedry, v 1985 bol vymenovaný za profesora.

V rámci hudobnej poetiky sa usiloval o zrozumiteľnosť, základom jeho hudobnej kompozície je spevná melodika vychádzajúca z tzv. masových žánrov. Zaujímal sa o českú folkovú hudbu. Jeho tvorba reflektuje široké teoretické poznatky.

Je autorom orchestrálnych, koncertantných a komorných diel, skladieb pre klavír a pre sólový nástroj so sprievodom klavíra, napr. Sonata da requiem pre lesný roh (alebo basklarinet) a klavír (1969), Sonata giocosa pre fagot (alebo basklarinet) a klavír (1974), zborových skladieb a cyklov, piesní a piesňových cyklov, hudobno-dramatických diel a i.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 15. decembra 2020.

Felix, Václav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/felix-vaclav