Feľcman, Oskar Borisovič

Text hesla

Feľcman, Oskar Borisovič, 18. 2. 1921 Odesa – 3. 2. 2013 Moskva — ruský skladateľ.

Študoval na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského. Je autorom operiet, filmovej a scénickej hudby a veľkého množstva piesní, napr. Balada o farbách (Ballada o kraskach), Moje čierne more (Čornoje more mojo), Pokoj tvojmu domu (Mir domu tvojemu) a i.

Text hesla

Feľcman, Oskar Borisovič, 18. 2. 1921 Odesa – 3. 2. 2013 Moskva — ruský skladateľ.

Študoval na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského. Je autorom operiet, filmovej a scénickej hudby a veľkého množstva piesní, napr. Balada o farbách (Ballada o kraskach), Moje čierne more (Čornoje more mojo), Pokoj tvojmu domu (Mir domu tvojemu) a i.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 11. januára 2021.

Feľcman, Oskar Borisovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/felcman-oskar-borisovic