fagot

Popis ilustrácie

Fagot

Text hesla

fagot [tal.], basson — dvojjazýčkový drevený dychový hudobný nástroj s pomerne úzkou, kužeľovito vŕtanou trubicou dlhou až 245 cm. Vyvinul sa v 16. stor. z basového bomhartu cez dulcian a choristfagot a zdokonalil sa v 19. stor. Súčasný fagot má 6 hlavných častí: strojček (dva trstinové plátky), eso (zahnutá, asi 34 cm dlhá kovová trubica spájajúca strojček s ďalšou časťou nástroja), krídlo, koleno (dvakrát vŕtaný spojovací diel medzi krídlom a basovkou), basovka (zasadená do kolena rovnobežne s krídlom) a ozvučnica (najvyššie položená časť fagotu). Nástroj má 16 – 22 klapiek a 5 dierok, ktoré sa zakrývajú prstami. Ustálil sa v ladení C. Tónový rozsah (F1) B1(es2) f2; notuje sa v basovom a tenorovom kľúči. O oktávu nižší je kontrafagot. Fagot je organickou súčasťou symfonického orchestra, uplatňuje sa však aj v komornej hudbe či ako sólový nástroj.

Koncerty pre fagot komponoval W. A. Mozart, C. M. von Weber, C. Saint-Saëns a i.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 16. októbra 2020.

Fagot [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fagot