exspirácia

Text hesla

exspirácia [lat.] —

1. vydychovanie (→ výdych);

2. exspiračná lehota, exspiračný čas — obdobie použiteľnosti lieku; lehota, po uplynutí ktorej prestáva byť liek účinným. Uvádza sa len pri liekoch, ktoré nemajú zaručenú dlhodobú stálosť, a to na obale lieku v nešifrovanej forme (mesiac a rok). Po uplynutí exspirácie sa liek na Slovensku môže vydať a použiť len na základe osobitného povolenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave.

Zverejnené v júli 2005.

Exspirácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/exspiracia