eurybiont

Text hesla

eurybiont [gr.] — organizmus s relatívne malými nárokmi na životné prostredie. Veľmi rozšírený pre svoju nenáročnosť.

Text hesla

eurybiont [gr.] — organizmus s relatívne malými nárokmi na životné prostredie. Veľmi rozšírený pre svoju nenáročnosť.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Eurybiont [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eurybiont