Ešpaj, Andrej

Text hesla

Ešpaj, Andrej (Jakovlevič), 15. 5. 1925 Kosmodemiansk, Marijsko – 8. 11. 2015 Moskva — marijský hudobný skladateľ a klavirista. Základy hudobného vzdelania získal u svojho otca Jakova Andrejeviča Ešpaja (*1890, †1963), folkloristu a priekopníka marijskej hudby. V rokoch 1935 – 41 študoval na hudobnej škole Gnesinovcov, do 1953 na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského hru na klavíri (V. V. Sofronickij) a skladbu (N. P. Rakov, N. J. Miaskovskij, A. I. Chačaturjan). V rokoch 1963 – 70 profesor skladby na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského.

V tvorbe často využíval folklórny materiál marijskej hudby. Autor 9 symfónií, inštrumentálnych klavírnych i husľových koncertov, skladieb pre klavír, hudobných komédií Siedme nebo (1969), baletov Angara (1976, podľa divadelnej hry A. N. Arbuzova Irkutský príbeh), Kruh (1980), komornej, scénickej, filmovej hudby a i.

Zverejnené v júli 2005.

Ešpaj, Andrej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/espaj-andrej