Ertlovci

Text hesla

Ertlovci (Ertl) — rod bratislavských husliarov.

Významní predstavitelia:

Jakub, aj Jacob Erdtl, 1781/83 okolie Hraníc, okres Přerov – 8. 4. 1818 Bratislava — otec Karola; pracoval v husliarskej dielni Thirovcov v Bratislave pravdepodobne už u Ondreja Thira (*1765, †1803), manžela Apolónie Thirovej, neskôr u jej druhého manžela Johanna Martina Schmidta (*1773, †1809). V roku 1813 sa stal majiteľom dielne Thirovcov;

Karol, aj Carl, 8. 12. 1813 Bratislava – po 1868 (1870, 1876 alebo 1877) tamže — jeden z najvýznamnejších výrobcov hudobných nástrojov v Bratislave, syn Jakuba. Vyučil sa u Andreasa Taubera (*1794, †1833), ktorého dielňu (založená 1830) prevzal s matkou Barbarou, dedičkou Tauberovho majetku. Udržoval a opravoval nástroje Cirkevného hudobného spolku, zhotovoval husle podľa Stradivariho modelu, vyučil popredných uhorských husliarov.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 30. novembra 2020.

Ertlovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ertlovci