Elgar, Edward

Text hesla

Elgar [-gár], Edward, sir, 2. 6. 1857 Broadheath (pri Worcestri) – 23. 2. 1934 Worcester — anglický hudobný skladateľ.

V hudbe bol samoukom, od 1882 pôsobil ako koncertný majster, 1885 – 89 bol organistom vo Worcestri. Je považovaný za najvýznamnejšieho anglického neskororomantického skladateľa. Jeho tvorba bola ovplyvnená hudobníkmi 19. stor. (Hector Berlioz, Johannes Brahms, Franz Liszt, Robert Schumann, Richard Wagner), štúdiom starej anglickej hudby dospel k vlastnému hudobnému slohu.

Diela: orchestrálne: Pozdrav lásky (Salut d’amour, 1889), Variácie Enigma (Enigma Variations, 1899), kantáta Čierny rytier (The Black Knight, 1893), oratóriá: Svetlo života (The Light of Life, 1896), Gerontiov sen (The Dream of Gerontius, 1900), Kráľovstvo (The Kingdom, 1906), symfonická štúdia Falstaff (1913), balet The Sanguine Fan (1917) a i.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 20. januára 2021.

Elgar, Edward [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/elgar-edward