Eisler, Hanns

Text hesla

Eisler [ajs-], Hanns, vlastným menom Johannes Eisler, 6. 7. 1898 Lipsko – 6. 9. 1962 Berlín — nemecký hudobný skladateľ.

V rokoch 1919 – 23 študoval na konzervatóriu vo Viedni u Arnolda Schönberga a Antona Weberna, 1933 emigroval, 1934 – 47 pôsobil v Dánsku, Moskve, New Yorku, v Hollywoode a na University of Southern California v Los Angeles. V roku 1948 sa vrátil do Nemecka a od 1950 vyučoval na Vysokej hudobnej škole (dnes Vysoká hudobná škola Hannsa Eislera) v Berlíne.

Je autorom štátnej hymny bývalej NDR Auferstanden aus Ruinen (1949), politických piesní (rekviem Lenin, 1937 a i.), vokálnych (Nemecká symfónia, Deutsche Symphonie, 1937) a orchestrálnych (Malá symfónia, Kleine Sinfonie, 1932; Komorná symfónia, Kammersinfonie, 1940; Štrnásť spôsobov, ako zhudobniť dážď, Vierzehn Arten, den Regen zu beschreiben, 1941) skladieb, vyše 80 skladieb pre film a divadlo (od 1929 dlhodobo spolupracoval s Bertoltom Brechtom): Strach a bieda tretej ríše (Furcht und Elend des Dritten Reiches, 1945), Galileo Galilei (1947), Švejk v 2. svetovej vojne (Schweyk im Zweiten Weltkrieg, 1957) a i.

Je spoluautorom teoretickej práce Komponovanie pre filmy (Composing for the Films, 1947, s Theodorom Adornom).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 21. mája 2021.

Eisler, Hanns [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eisler-hanns