Einstein, Alfred

Text hesla

Einstein [ajnštajn], Alfred, 30. 12. 1880 Mníchov – 13. 2. 1952 El Cerrito, Kalifornia — americko-nemecký hudobný vedec, historik a kritik, bratanec Alberta Einsteina.

V roku 1903 ukončil štúdium hudobnej vedy v Mníchove. V rokoch 1918 – 33 pôsobil ako redaktor hudobného časopisu Zeitschrift für Musikwissenschaft, 1933 emigroval a žil v Londýne, od 1939 v New Yorku. Pôsobil ako učiteľ hudby na Smith College v Northamptone, Massachusetts; 1947 mu Princetonská univerzita udelila čestný doktorát.

Je autorom biografií Heinrich Schütz (1928), Gluck (1936), Mozart: jeho osobnosť a dielo (Mozart: His Character, His Work, 1945) a Schubert (1951), diel História hudby (Geschichte der Musik, 1918) s cennou Zbierkou príkladov k starej histórii hudby (Beispielsammlung zur alteren Musikgeschichte), Hudba v období romantizmu (Music in the Romantic Era, 1947), Taliansky madrigal (The Italian Madrigal, 1949), editorom hudobných skladieb Stabat Mater (Giovanni Battista Pergolesi, 1927), tretej číslovanej edície Köchlovho zoznamu Mozartových skladieb (1937), troch reedícií Riemannovho Hudobného lexikónu (1919, 1922, 1929) a i.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 5. februára 2021.

Einstein, Alfred [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/einstein-alfred