Edgeworthová, Maria

Text hesla

Edgeworthová [edžuerto-] (Edgeworth), Maria, 1. 1. 1767 Black Bourton, grófstvo Oxfordshire – 22. 5. 1849 Edgeworthstown, grófstvo Lonfgord, Írsko — írska prozaička píšuca po anglicky. Bola dcérou bohatého írskeho statkára Richarda Lovella Edgewortha (*1744, †1817) zaujímajúceho sa najmä o praktickú aplikáciu vedeckých poznatkov, ktorý výrazne ovplyvnil jej výchovu i literárnu tvorbu.

Debutovala zbierkou listov a esejou Listy literárnym dámam (Letters for Literary Ladies, 1795), v ktorej vyzýva na vzdelávanie žien. V románoch z írskeho prostredia, považovaných za jej najlepšie diela, kritizovala život anglo-írskej protestantskej komunity. Román Zámok Rackrent (Castle Rackrent, 1800) je jedným z prvých diel využívajúcich svojrázny írsky dialekt a prvým regionálnym a historickým románom v anglickej literatúre. Podáva príbeh štyroch generácií statkárskej rodiny Rackrentovcov a zobrazuje vzostup katolíckej strednej vrstvy. Je autorkou moralistických románov Nuda (Ennui, 1809), Panstvo na ostrove (The Absentee, 1812) a Ormond (1817) s írskou problematikou, Belinda (1801) a Helen (1834) o osude mladých žien vo víre spoločenského života a rozsiahlej, dnes už prekonanej mravoučnej literatúry pre deti a mládež. Je spoluautorkou esejí (s R. L. Edgeworthom) Praktické vzdelanie (Practical Education, 1798), Eseje o odbornom vzdelaní (Essays on Professional Education, 1809) a i.

Zverejnené v júli 2005.

Edgeworthová, Maria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/edgeworthova-maria