džáhilíja

Text hesla

džáhilíja [arab.] — obdobie nevedomosti, barbarstva; arabskí historici týmto pojmom označujú obdobie pred príchodom islamu (pred vystúpením proroka Mohameda), keď sa spoločnosť nesprávala v súlade s božou zvesťou, pretože ju nepoznala, resp. ju nesprávne pochopila. Džáhilíja začala byť neskôr prijímaná a hodnotená ako súčasť arabského kultúrneho dedičstva (začiatky zbierania a zapisovania staroarabskej poézie, mýtov a i. dovtedy ústne tradovaných žánrov).

Zverejnené v júli 2005.

Džáhilíja [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dzahilija