drúzovia

Text hesla

drúzovia [arab.] — jedna zo šíitských náboženských siekt (odnož sekty ismá’ílíja) vyznávaná skupinami obyvateľstva horských oblastí Libanonu (pohorie Šúf), Sýrie (oblasť Haurán, Džabal ad-Durúz) a čiastočne i na území Palestíny.

Založil ju v 11. stor. Muhammad Ibn Ismá’íl ad-Darází (podľa neho nazvaná). Učenie drúzov synkreticky v sebe spájajúce prvky islamu, kresťanstva a dávnovekého mysticizmu Blízkeho východu má ezoterický charakter. Za zjavené knihy pokladajú drúzovia Nový zákon i Korán, odmietajú však uznať Mohameda ako proroka. Uznávajú božskosť egyptského kalifa al-Hákima a veria v jeho opätovný návrat na zem, ktorý prinesie spásu ich obci. Učenie drúzov pozná len tá časť spoločenstva, ktorá sa nazýva rozumní (ukkál), ostatní sú nevedomí (džuhhál). O stupni zasvätenia rozhoduje najvyšší duchovný drúzov (šajch al-akl). Podľa predstáv drúzov je ich náboženská obec endogénna, ustavične sa obnovuje, smrťou jedného drúza sa začína život ďalšieho, do ktorého vstupuje duša zosnulého.

V 19. a 20. stor. sa drúzovia stali významnou sociálnou a politickou komunitou. Sekta má v súčasnosti okolo 1 milióna vyznávačov.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 4. júla 2018.

Drúzovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/druzovia