drumbľa

Text hesla

drumbľa — ľudový kovový samozvučný hudobný nástroj. Má polkruhový, eliptický alebo hruškovitý rám (priemer 3 – 4 cm), do ktorého je zakutý oceľový jazýček (dĺžka 5 – 7 cm). Rozozvučiava sa zachytením dvoch kovových ramienok zubami a brnkaním ukazovákom na jazýček (lamelku), ktorý sa rozkmitá, čím vzniká základný zvuk. Zmenou tvaru a veľkosti rezonátora (ústnej dutiny hráča) sa pri hre zo základného tónu vyberajú harmonické tóny (8. – 13.).

Drumbľa pochádza z Indie, Tibetu a Tichomoria. Vyvinula sa z dreveného pratvaru, vývojový medzistupeň predstavoval druh s dreveným rámčekom hranatého tvaru a s rovnou oceľovou lamelkou. Prvé archeologické doklady o výskyte drumble na Slovensku sú z 12. stor., obľúbená bola v 19. stor.

Zverejnené v máji 2003.

Drumbľa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/drumbla