druhá viedenská škola

Text hesla

druhá viedenská škola — kompozičná škola, ktorej predstaviteľmi boli Arnold Schönberg, Anton Webern a Alban Berg. Pôsobili vo Viedni, kde sa v 20. rokoch 20. stor. sformoval nový organizačný princíp hudby dodekafónia. Ako rozvíjatelia hudobného expresionizmu uplatňovali vo svojich dielach i princípy atonálnej hudby (→ viedenská škola).

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 5. januára 2021.

Druhá viedenská škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/druha-viedenska-skola