dobro

Popis ilustrácie

Rezofonická gitara dobro

Text hesla

dobro — štvor- až osemstrunová verzia gitary s 12-palcovým kovovým rezonátorom akusticky zosilňujúcim zvuk. Vyrobená Ján Dopjerom v 30. rokoch 20. stor. ako medzičlánok medzi akustickou a elektrickou gitarou. Pomenovanie nástroja vzniklo spojením prvých písmen názvu firmy DOpyera BROthers (Bratia Dopjerovci, 1929), pričom inšpiráciou bol aj slovenský význam tohto slova. Jeho výroba trvala nepretržite do začiatku 2. svetovej vojny a pokračovala po roku 1962. Neskôr sa z názvu nástroja stalo synonymum pre všetky rezofonické gitary bez ohľadu na výrobcu alebo značku. Dobro obohatilo najmä skupinu nástrojov country and western hudby, neskôr zľudovelo a začalo sa používať vo folklóre po celých USA.

Od roku 1992 sa v Trnave uskutočňuje festival Dobrofest, kde sa každoročne v auguste prezentujú hudobníci v hre na rezofonických hudobných nástrojoch rôznych konštrukcií vo všetkých druhoch populárnej hudby. Počas Dobrofestu 1996 bolo v Dome hudby Západoslovenského múzea v Trnave založené prvé múzeum rezofonických hudobných nástrojov v Európe.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 28. októbra 2020.

Dobro [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dobro