Dobiáš, Václav

Text hesla

Dobiáš, Václav, 22. 9. 1909 Radčice, okres Jablonec nad Nisou – 18. 5. 1978 Praha — český hudobný skladateľ a pedagóg, národný umelec.

V rokoch 1930 – 31 súkromne študoval skladbu u Josefa Bohuslava Foerstera, 1937 – 39 na majstrovskej škole pražského konzervatória u Vítězslava Nováka a v štvrťtónovom oddelení Aloisa Hábu. Od roku 1950 bol profesorom skladby na AMU v Prahe, 1953 – 63 predsedom Zväzu československých skladateľov, od 1974 predsedom výboru festivalu Pražská jar. V začiatkoch svojej skladateľskej kariéry na seba upozornil ako priebojný novátor originálne si osvojujúci výdobytky medzivojnovej avantgardy (Komorní symfonie, 1939; Sonáta pro klavír, dechové kvinteto, tympány a smyčcový orchestr, 1947; 4 sláčikové kvartetá, 1933, 1936, 1938, 1942; 2. symfónia, 1958 a i.), neskôr v jeho tvorbe prevažovali zjednodušené, politicky motivované témy a ich spracovanie (masové budovateľské piesne, zbory, hudba k spartakiádam a i.).

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 15. decembra 2020.

Dobiáš, Václav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dobias-vaclav