d’Indy, Vincent

Text hesla

d’Indy [en-], Vincent, 27. 3. 1851 Paríž – 2. 12. 1931 tamže — francúzsky skladateľ a hudobný pedagóg. Študoval harmóniu na parížskom konzervatóriu u Alberta Lavignaca (*1846, †1916) a hru na organe, kontrapunkt a kompozíciu u C. Francka. R. 1871 inicioval založenie Národnej hudobnej spoločnosti (Société nationale de musique) v Paríži. R. 1874 – 76 organista v Saint-Leu-la-Forêt, 1875 aj tympanista Colonnovho orchestra (nazvaného podľa É. Colonna). R. 1876 navštívil Bayreuth a stal sa obdivovateľom R. Wagnera, ktorý popri C. Franckovi, F. Lisztovi a J. S. Bachovi podstatne ovplyvnil jeho skladateľský rukopis. Po smrti C. Francka (1890) sa stal predsedom Národnej hudobnej spoločnosti, 1894 založil so Charlom Bordom (Bordes; *1863, †1909) a s Alexandrom Guilmantom (*1837, †1911) Scholu cantorum, kde od 1896 pôsobil ako profesor kompozície a riaditeľ. K jeho najvýznamnejším žiakom patril A. Roussel, E. Satie, A. Honegger a G. Auric. Umelecky a pedagogicky bol činný takmer 40 rokov a stal sa poprednou osobnosťou verejného života.

Vo svojej tvorbe, napr. v najvýznamnejších operách Fervaal (1888 – 95), Cudzinec (L’étranger, 1898 – 1901) a Legenda o sv. Krištofovi (La légende de saint Christophe, 1908 – 15, s autobiografickými prvkami), v dramatickej kantáte Spev zvona (Chant de la cloche, 1879 – 1915) a v raných symfonických básňach (trilógia Wallenstein, 1873 – 81, podľa F. Schillera; Čarovná hora, La Forêt enchantée, 1878, podľa L. Uhlanda) uplatňoval umelecké prostriedky nemeckého novoromantizmu. Najvýznamnejšie sú jeho tri symfónie: č. 1 pre klavír a orchester na tému horalskej piesne Symphonie pour orchestre et piano sur un chant montagnard français (1886), č. 2 B dur (1902 – 03) a č. 3 z obdobia 1. svetovej vojny Sinfonia brevis „De bello gallico“ (1916 – 18). Autor monografií César Franck (1906), Beethoven (1911) a Richard Wagner (1930) a teoretickej práce Kurz hudobnej kompozície (Cours de composition musicale, 1897 – 1907).

Text hesla

d’Indy [en-], Vincent, 27. 3. 1851 Paríž – 2. 12. 1931 tamže — francúzsky skladateľ a hudobný pedagóg. Študoval harmóniu na parížskom konzervatóriu u Alberta Lavignaca (*1846, †1916) a hru na organe, kontrapunkt a kompozíciu u C. Francka. R. 1871 inicioval založenie Národnej hudobnej spoločnosti (Société nationale de musique) v Paríži. R. 1874 – 76 organista v Saint-Leu-la-Forêt, 1875 aj tympanista Colonnovho orchestra (nazvaného podľa É. Colonna). R. 1876 navštívil Bayreuth a stal sa obdivovateľom R. Wagnera, ktorý popri C. Franckovi, F. Lisztovi a J. S. Bachovi podstatne ovplyvnil jeho skladateľský rukopis. Po smrti C. Francka (1890) sa stal predsedom Národnej hudobnej spoločnosti, 1894 založil so Charlom Bordom (Bordes; *1863, †1909) a s Alexandrom Guilmantom (*1837, †1911) Scholu cantorum, kde od 1896 pôsobil ako profesor kompozície a riaditeľ. K jeho najvýznamnejším žiakom patril A. Roussel, E. Satie, A. Honegger a G. Auric. Umelecky a pedagogicky bol činný takmer 40 rokov a stal sa poprednou osobnosťou verejného života.

Vo svojej tvorbe, napr. v najvýznamnejších operách Fervaal (1888 – 95), Cudzinec (L’étranger, 1898 – 1901) a Legenda o sv. Krištofovi (La légende de saint Christophe, 1908 – 15, s autobiografickými prvkami), v dramatickej kantáte Spev zvona (Chant de la cloche, 1879 – 1915) a v raných symfonických básňach (trilógia Wallenstein, 1873 – 81, podľa F. Schillera; Čarovná hora, La Forêt enchantée, 1878, podľa L. Uhlanda) uplatňoval umelecké prostriedky nemeckého novoromantizmu. Najvýznamnejšie sú jeho tri symfónie: č. 1 pre klavír a orchester na tému horalskej piesne Symphonie pour orchestre et piano sur un chant montagnard français (1886), č. 2 B dur (1902 – 03) a č. 3 z obdobia 1. svetovej vojny Sinfonia brevis „De bello gallico“ (1916 – 18). Autor monografií César Franck (1906), Beethoven (1911) a Richard Wagner (1930) a teoretickej práce Kurz hudobnej kompozície (Cours de composition musicale, 1897 – 1907).

Zverejnené v novembri 2013.

D’Indy, Vincent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dindy-vincent