Dibák, Igor

Text hesla

Dibák, Igor, 5. 7. 1947 Spišská Nová Ves – 8. 2. 2021 Bratislava — slovenský skladateľ, dramaturg a pedagóg.

V rokoch 1962 – 66 študoval hru na klavíri a dirigovanie na konzervatóriu v Žiline, 1966 – 71 kompozíciu u Jána Cikkera na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1969 – 72 pôsobil ako dramaturg a 1972 – 79 ako zástupca šéfredaktora Hlavnej redakcie hudobného vysielania, 1987 – 90 šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobných programov Československej (resp. Slovenskej) televízie v Bratislave. V rokoch 1979 – 87 bol šéfredaktorom hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave, 1996 – 1998 dramaturgom Slovenskej televízie, 1998 – 2009 odborným asistentom na Katedre kompozície a dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Je autorom orchestrálnych a komorných diel Musica festiva (1972), Fantázia pre violu a orchester (1980), Suita pre symfonický orchester (1996), symfonických skladieb, baletu Portrét (1977), opier Svietnik (1975), Majstri speváci drakopevci (1992), Prorok Rak (1993) a i.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 10. februára 2021.

Dibák, Igor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dibak-igor