de Keyser, Thomas Hendrickszoon

Popis ilustrácie

Thomas Hendrickszoon de Keyser: Hudobník s dcérou, 1629, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

de Keyser [kej-], Thomas Hendrickszoon, 1596/97 Amsterdam – pochovaný 7. 6. 1667 tamže — holandský maliar, syn Hendricka Corneliszoona de Keyser. Vyučil sa za maliara pravdepodobne v dielni portrétistu Cornelisa van der Voorta (*1576, †1624). R. 1616 – 18 spolupracoval na stavbách svojho otca, neskôr sa venoval výlučne maľbe, a to najmä portrétu, pričom zohral kľúčovú úlohu vo vývine nového typu holandského portrétu (→ holandské výtvarné umenie). Približne v 2. polovici 20. rokov 17. stor. začal maľovať portréty malého formátu, na ktorých zobrazoval celú postavu v zariadenom interiéri (Constantijn Huygens a jeho úradník, 1627). V týchto dielach skombinoval prvky tradičnej figurálnej kompozície a dvorného reprezentačného portrétu s každodennými predmetmi (dobové realisticky zobrazené prostredie), čím vytvoril nový, originálny typ portrétu (Portrét manželov s deťmi, 1639), ktorý bol mimoriadne populárny medzi bohatým mestským patriciátom. V 30. rokoch 17. stor. namaľoval viacero diel s náboženskou tematikou. Jeho diela sa vyznačujú výnimočným citom pre farebné kontrasty, detailným stvárnením, uvoľneným rukopisom i zmyslom pre architektonický detail. Keyser významným spôsobom ovplyvnil súdobé portrétne a žánrové holandské maliarstvo.

Zverejnené v marci 2017.

De Keyser, Thomas Hendrickszoon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/de-keyser-thomas-hendrickszoon