Davidovičová, Bella Michajlovna

Text hesla

Davidovičová (Davidovich), Bella Michajlovna, 16. 7. 1928 Baku, Azerbajdžan — americká klaviristka azerbajdžanského pôvodu.

Hru na klavíri študovala na moskovskom konzervatóriu u Jakova Vladimiroviča Fliera a Henricha Gustavoviča Nejgauza. V roku 1949 sa stala víťazkou klavírnej súťaže Fryderyka Chopina vo Varšave. Účinkovala aj v Bratislave s orchestrom Slovenskej filharmónie. V roku 1978 emigrovala do USA, 1979 debutovala s veľkým úspechom v Carnegie Hall v New Yorku. Ako interpretka hudby Piotra Iľjiča Čajkovského, Dmitrija Šostakoviča, Georgea Gershwina a i. dosiahla veľký medzinárodný úspech. Od roku 1982 vyučuje na Juilliard School of Music v New Yorku.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 11. januára 2021.

Davidovičová, Bella Michajlovna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/davidovicova-bella-michajlovna