Darling Downs

Text hesla

Darling Downs [dályn dauns] — náhorná plošina v Austrálii na juhovýchode štátu Queensland západne od Veľkých predelových vrchov asi 160 km západne od Brisbane; rozloha 77 300 km2, viac ako 242-tisíc obyvateľov (jedna z najhustejšie osídlených oblastí Queenslandu). Plošina sa rozkladá v nadmorských výškach 400 – 650 m n. m. Má vlhké subtropické podnebie, ročný úhrn zrážok od 600 mm na západe do 1 000 mm na východe. Územím preteká rieka Condamine s prítokmi, je využívaná na zavlažovanie.

Darling Downs je významnou poľnohospodárskou oblasťou, pestujú sa tu obilniny, ovocie a zelenina, chovajú sa ovce, ošípané, hovädzí dobytok a hydina. V oblasti sú ložiská ropy, zemného plynu a uhlia. Darling Downs je turisticky vyhľadávaným územím s mnohými atrakciami. Najväčším mestom a obchodným strediskom je Toowoomba.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 26. novembra 2021.

Darling Downs [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/darling-downs