Dánske úžiny

Text hesla

Dánske úžiny — systém prielivov medzi Jutským polostrovom a Škandinávskym polostrovom spájajúci Severné more a Baltské more. Súčasťou Severného mora je prieliv Skagerrak lokalizovaný medzi južným pobrežím Nórska a severozápadným pobrežím Jutského polostrova. Medzi juhozápadným pobrežím Švédska a východným pobrežím Jutského polostrova leží prieliv Kattegat, ktorý sa na juhu člení na tri menšie prielivy Malý Belt, Veľký Belt, Øresund nachádzajúce sa medzi Jutským polostrovom, dánskymi ostrovmi a južným cípom Švédska. Dánske úžiny zamŕzajú len počas silných zím a majú veľký dopravný a strategický význam.

Zverejnené v máji 2003.

Dánske úžiny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/danske-uziny