Ďagilev, Sergej Pavlovič

Text hesla

Ďagilev, Sergej Pavlovič, aj Diaghilev, Serge, 31. 3. 1872 Selišči, Rusko – 19. 8. 1929 Benátky — ruský baletný riaditeľ a impresário, mecenáš a propagátor ruskej kultúry.

Študoval právo, súčasne spev a kompozíciu v Petrohrade. Zaoberal sa výtvarným umením a históriou umenia. Spolu s Levom Samojlovičom Bakstom a Alexandrom Nikolajevičom Benoisom založil 1899 časopis Mir Iskusstva (Svet umenia). Od roku 1898 organizoval výstavy ruských a zahraničných výtvarníkov v Petrohrade, 1906 – 07 aj výstavy ruských výtvarníkov v Paríži, Berlíne, Monte Carle a i. Od roku 1907 usporadúval v Paríži Ruské umelecké sezóny, v rámci ktorých uvádzal ruské opery (1908 Boris Godunov s Fiodorom Ivanovičom Šaľapinom a i.), 1909 vytvoril s vybranými tanečníkmi moskovského a petrohradského baletu jeden z najvýznamnejších európskych baletných súborov 1. polovice 20. stor. Ballets Russes. Do súboru postupne získal najpoprednejších svetových tanečníkov a choreografov a spolupracovali s ním významní hudobní skladatelia a výtvarníci. Ballets Russes počas takmer 20-ročnej existencie významne ovplyvnil balet 20. stor. a dal impulz na vznik moderného baletného umenia.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 6. júla 2021.

Ďagilev, Sergej Pavlovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dagilev-sergej-pavlovic