cytokinéza

Text hesla

cytokinéza [gr.] — delenie základnej cytoplazmy pri delení bunky (vlastné delenie tela bunky), ktoré nasleduje obvykle po rozdelení jadra; druhá fáza delenia bunky. Prebieha počas telofázy, niekedy už v koncových štádiách anafázy mitotického delenia.

Zverejnené v júli 2001.

Cytokinéza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cytokineza