Cuzaová Maléová, Belkis

Text hesla

Cuzaová Maléová [kusa-] (Cuza Malé), Belkis, 15. 6. 1942 Guantánamo — kubánska poetka, manželka H. Padillu. Pôsobila ako profesorka španielčiny a dopisovateľka významných zahraničných časopisov. Od roku 1968 bola redaktorkou literárneho časopisu La Gaceta de Cuba (Kubánske noviny). V roku 1979 emigrovala s manželom do USA. Je autorkou básnických zbierok Vietor na stene (El viento en la pared, 1962), Blázni (Los alucinados, 1962), Slnečné časy (Tiempos de sol, 1963) a Listy Anne Frankovej (Cartas a Ana Frank, 1966). V roku 1984 vydala v Madride biografiu Klinček a ruža. Biografia Juany Borrerovej (El clavel y la rosa. Biografía de Juana Borrero).

Zverejnené v júli 2001.

Cuzaová Maléová, Belkis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cuzaova-maleova-belkis