Cušimský prúd

Text hesla

Cušimský prúd — teplý povrchový morský prúd Japonského mora, západná vetva prúdu Kuro-šio. Do Japonského mora vstupuje cez Cušimský prieliv, tečie na sever pozdĺž západného pobrežia Japonska. Spôsobuje zvýšenie teploty vrchných vrstiev vody vo východnej časti Japonského mora v zime o 5 – 6 °C, v lete o 1 – 3 °C. Jeho rýchlosť sa pohybuje okolo 0,5 – 1 km/h.

Zverejnené v júli 2001.

Cušimský prúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cusimsky-prud