cremonská škola

Text hesla

cremonská škola [kre-] — najvýznamnejšia husliarska škola, ktorá sa vo svete preslávila výrobou majstrovských husieľ. Pôsobila v talianskom meste Cremona a reprezentujú ju viaceré generácie a rody majstrov husliarov. Základy cremonskej školy položil v 2. polovici 16. stor. Andrea Amati (*1505, †1577), jej predstaviteľmi boli ďalší členovia rodiny Amatiovcov, Antonio Stradivari (*1644, †1737) a rodina Guarneriovcov. Ich nástroje sú dodnes nielen vzorom zvukovej precíznosti, ale aj vzácnou súčasťou zbierok historických nástrojov.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 10. novembra 2020.

Cremonská škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cremonska-skola