Couperin, François

Text hesla

Couperin [kupren], François, nazývaný Couperin Le Grand, 10. 11. 1668 Paríž – 11. 9. 1733 tamže — francúzsky hudobný skladateľ, čembalista a organista, predstaviteľ hudobného baroka.

Pochádzal zo široko rozvetvenej rodiny hudobníkov (organistov, čembalistov a skladateľov). V rokoch 1685 – 1723 bol organistom v kostole Saint-Gervais v Paríži. Jeho tvorivá interpretačná i pedagogická činnosť bola úzko spätá s kráľovským dvorom (od 1693 bol dvorným organistom kráľa Ľudovíta XIV.). Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov francúzskej školy čembalistov, ktorých vplyv siaha od Jeana Philippa Rameaua, Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla až k francúzskym impresionistom.

Jeho tvorba pre čembalo (clavecin) obsahuje 230 miniatúr zhrnutých do 27 cyklov a vydaných tlačou ako štyri Knihy pre čembalo (Les livres de clavecin, 1713, 1717, 1722, 1730). Sú to zbierky programových skladieb s majstrovskou klávesovou a zvukovou štylizáciou, jemnou melodikou a poetickou náladou. Jeho skladateľský odkaz obsahuje inštrumentálne, vokálno-inštrumentálne, organové diela i sakrálne skladby. Teoretický spis Umenie hrať na čembale (L’Art de toucher le clavecin, 1716) patrí k základným dielam čembalovej pedagogiky.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 10. februára 2021.

Couperin, François [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/couperin-francois