Collegium Nobilium

Text hesla

Collegium Nobilium [kolé-] — vysoká škola založená v roku 1740 vo Varšave piaristom S. Konarským. Mala vlastný internát, jej cieľom bolo vzdelávať a pripravovať šľachtickú elitu viesť politický a kultúrny život v Poľsku. Zavádzala moderné metódy štúdia, ako aj nové predmety (história, ekonómia, právo, moderné jazyky), mala aj vlastné školské divadlo (prevažne francúzsky repertoár). Bola vzorom kvalitatívnej premeny poľského školstva v osvietenskom období.

Zverejnené v júli 2001.

Collegium Nobilium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/collegium-nobilium