collegium musicum

Text hesla

collegium musicum [kolé- -zikum; lat.] — forma hudobného spoločenstva v 16. – 18. stor.

Termínom collegium musicum sa označovali spolky priateľov hudby, študentské orchestre a zbory zamerané predovšetkým na komornú a vokálnu hudbu. Spočiatku vznikali v Nemecku, v 17. a 18. stor. však aj v ďalších krajinách, v Taliansku, vo Švajčiarsku či Švédsku. V 16. stor. boli zväčša vokálne, neskôr prevažne inštrumentálne. Okrem spoločného hrania bolo ich cieľom kultivovanie hudobného vkusu poslucháčov a šírenie hudby medzi rozmanitými spoločenskými vrstvami prostredníctvom verejných vystúpení.

K najvýznamnejším nemeckým spolkom patrilo Collegium musicum v Lipsku, ktoré od 1729 viedol Johann Sebastian Bach a z ktorého sa v 1781 vytvorila známa koncertná inštitúcia Gewandhausorchester.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 17. februára 2021.

Collegium musicum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/collegium-musicum