Cohan, Robert

Text hesla

Cohan [kouhen], Robert, 26. 3. 1925 New York – 13. 1. 2021 Londýn — americký tanečník, choreograf a pedagóg.

Bol žiakom Marthy Grahamovej, v rokoch 1946 – 57 a 1962 – 69 tancoval v jej skupine, v ktorej bol od 1966 aj spoluriaditeľom. V roku 1958 otvoril vlastnú tanečnú školu v Bostone, ako pedagóg pôsobil o. i. aj v škole Marthy Grahamovej. V rokoch 1967 – 83 bol umeleckým riaditeľom London Contemporary Dance Theatre, London School Contemporary Dance a členom vedenia Contemporary Dance Trust.

Choreografie: Eclipse (1967), Cell (1969), Stages (1971), Stabat Mater (1975), Forest (1977), Rondo (1979), Dances of Love and Death (1981) a i.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 2. júla 2021.

Cohan, Robert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cohan-robert