Clementi, Muzio

Text hesla

Clementi [kle-], Muzio, 23. 1. 1752 Rím – 10. 3. 1832 Evesham, Worcestershire, Anglicko — taliansky hudobný skladateľ a klavirista.

Komponoval už ako 12-ročný, jeho tvorbu do veľkej miery ovplyvnila hudba Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Arcangela Corelliho a i. V roku 1773 sa natrvalo usadil v Londýne, kde pôsobil ako pedagóg, koncertný klavirista a dirigent. Popri Josephovi Haydnovi a Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi bol hlavným predstaviteľom klasickej klavírnej sonáty. K jeho žiakom patrili Johann Baptist Cramer, John Field a i.

Je autorom početných klavírnych sonát a 15 symfónií. Jeho najvýznamnejším pedagogickým dielom je cyklus klavírnych cvičení Gradus ad Parnassum (1817) používaných na celom svete.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 25. januára 2021.

Clementi, Muzio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/clementi-muzio