Cisársky chrbát

Text hesla

Cisársky chrbát — podmorský chrbát v severozápadnej časti Tichého oceána, severná časť Západného tichomorského chrbta. Oddeľuje Severozápadnú tichomorskú panvu od Severovýchodnej tichomorskej panvy. Tiahne sa v smere sever – juh až severozápad – juhovýchod. Je tvorený sústavou podmorských sopečných hôr.

Zverejnené v júli 2001.

Cisársky chrbát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cisarsky-chrbat