An-chuej

Text hesla

An-chuej, oficiálny prepis Anhui — provincia vo vých. Číne na dolnom toku rieky Jang-c’-ťiang; 139 900 km2, 60,829 mil. obyvateľov (2014), administratívne stredisko Che-fej. Na severe Veľká čínska nížina, na juhu a západe stredohorie (do 1 800 m n. m.) s krátkymi chrbtami, dolinami a kotlinami. Subtropické podnebie. Pôvodné lesy zväčša vyrúbané, prevláda orná pôda; pestovanie ryže, pšenice, kukurice, prosa, bemérie textilnej (ramie), tabaku, podzemnice olejnej, bavlníka, čaju. Rozsiahle zavodňovacie zariadenia (na rieke Chuaj-che). Chov ošípaných, oslov (na ťažné práce); rybolov. Ťažba čierneho uhlia, železných a medených rúd, síry, fosforitov. Priemysel hutnícky, strojársky, potravinársky, papiernický a textilný. Rozvinutá lodná doprava na riekach Jang-c’-ťiang a Chuaj-che. Prístavy Wu-chu, Pang-pu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. septembra 2016.

An-chuej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chuej