Chuchro, Josef

Text hesla

Chuchro, Josef, 3. 7. 1931 Praha – 19. 8. 2009 tamže — český violončelista a pedagóg.

V rokoch 1946 – 50 študoval na pražskom konzervatóriu, 1950 – 53 na Akadémii múzických umení v Prahe u Karla Pravoslava Sádla. V období rokov 1961 – 90 bol sólistom Českej filharmónie, od 1952 členom Sukovho tria, 1965 – 92 pedagógom na pražskom konzervatóriu, od 1967 zároveň pôsobil na Hudobnej fakulte AMU, kde bol od 1990 profesorom, 1990 – 97 dekanom, 2000 – 03 vedúcim katedry strunových nástrojov. Do roku 1980 umelecky spolupracoval s českým klaviristom Janom Panenkom (o. i. súborne naštudoval a vydal sonáty pre violončelo a klavír Ludwiga van Beethovena, ako aj súborné dielo Bohuslava Martinů).

Vynikal virtuóznou technikou a sýtym spevným tónom, bol interpretom violončelových koncertov a sonát viacerých štýlových období a zanieteným propagátorom českej hudby. Koncertoval na mnohých významných svetových scénach pod taktovkou významných svetových dirigentov, napr. Deana Dixona, Wolfganga Sawallischa, Lovra von Matačića, Gennadija Roždestvenského a Andrého Previna. Je nositeľom prestížnych ocenení, o. i. 1. ceny na medzinárodnej súťaži Pabla Casalsa v Mexiku (1959).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 12. januára 2021.

Chuchro, Josef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chuchro-josef