Chomicer, Michail Emanuilovič

Text hesla

Chomicer, Michail Emanuilovič, 30. 6. 1935 Charkov — ruský violončelista a pedagóg.

Pochádza z hudobníckej rodiny, jeho prvým učiteľom bol otec, ktorý pôsobil ako violončelista a koncertný majster vo viacerých orchestroch. Od roku 1949 žil v Moskve, kde pokračoval v štúdiu na Centrálnej hudobnej škole a na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského v triede Sviatoslava Knuševického, kde v roku 1958 absolvoval aj umeleckú ašpirantúru. V roku 1955 získal 1. cenu a titul laureát na Medzinárodnej súťaži Hanuša Wihana v Prahe. Od roku 1957 je sólistom Moskovskej filharmónie, od 1961 aj pedagógom na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského. Úspechy na medzinárodných súťažiach P. I. Čajkovského v Moskve (1962) a Pabla Casalsa v Budapešti (1963) mu otvorili kariéru koncertujúceho virtuóza. Popri sólistickej činnosti spolupracoval o. i. s klaviristkami Bellou Michajlovnou Davidovičovou a Tatianou Nikolajevovou, venoval sa aj žánrom komornej hudby. Spolu s klaviristom Dmitrijom Alexandrovičom Baškirovom a huslistom Igorom Semionovičom Bezrodným založil klavírne trio. Bol častým hosťom festivalov Pražská jar a BHS. V jeho triede študovali aj slovenskí violončelisti Libor Pokojný a Jozej Podhoranský.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. januára 2021.

Chomicer, Michail Emanuilovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chomicer-michail-emanuilovic