Chinon

Text hesla

Chinon [ši-] — mesto na západe stredného Francúzska v metropolitnom regióne Centre-Val de Loire v departemente Indre-et-Loire na rieke Vienne (prítok Loiry); 8,2 tis. obyvateľov (2016).

Vzniklo na mieste rímsko-galského sídla. Na hradnom vrchu (prvýkrát opevnený v polovici 10. stor.) stojí hrad, v 11. stor. sídlo Henricha II. Plantageneta, ktorý ho výrazne prebudoval, jedno z hlavných sídel Angevinskej ríše. V 14. stor. slúžil ako väzenie. R. 1429 tam navštívila budúceho francúzskeho kráľa Karola VII. Jana z Arcu. V 16. stor. slúžil opäť ako väzenie, od konca 16. stor. opustený. Skladá sa z troch častí oddelených priekopami: Château du Milieu (12. – 15. stor., najstaršia časť), Fort du Coudray (12. – 13. stor., valcovitý donjon), Fort Saint-Georges (13. stor., nezachovaná, nazvaná podľa Kaplnky sv. Juraja). V súčasnosti je hrad v ruinách, v zachovanej časti sa nachádza múzeum.

V blízkosti mesta sa nachádza jadrová elektráreň Avoine (výkon 3 816 MW).

Text hesla

Chinon [ši-] — mesto na západe stredného Francúzska v metropolitnom regióne Centre-Val de Loire v departemente Indre-et-Loire na rieke Vienne (prítok Loiry); 8,2 tis. obyvateľov (2016).

Vzniklo na mieste rímsko-galského sídla. Na hradnom vrchu (prvýkrát opevnený v polovici 10. stor.) stojí hrad, v 11. stor. sídlo Henricha II. Plantageneta, ktorý ho výrazne prebudoval, jedno z hlavných sídel Angevinskej ríše. V 14. stor. slúžil ako väzenie. R. 1429 tam navštívila budúceho francúzskeho kráľa Karola VII. Jana z Arcu. V 16. stor. slúžil opäť ako väzenie, od konca 16. stor. opustený. Skladá sa z troch častí oddelených priekopami: Château du Milieu (12. – 15. stor., najstaršia časť), Fort du Coudray (12. – 13. stor., valcovitý donjon), Fort Saint-Georges (13. stor., nezachovaná, nazvaná podľa Kaplnky sv. Juraja). V súčasnosti je hrad v ruinách, v zachovanej časti sa nachádza múzeum.

V blízkosti mesta sa nachádza jadrová elektráreň Avoine (výkon 3 816 MW).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. januára 2019.

Chinon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chinon