Chimki

Text hesla

Chimki, Himki — mesto v európskej časti Ruska v Moskovskej oblasti severozápadne od Moskvy na západnom brehu Moskovského prieplavu; 251-tis. obyvateľov (2018). Letecký priemysel, stredisko vývoja kozmických technológií. Železničná stanica na trati Moskva – Petrohrad, riečny prístav vybudovaný 1932 – 37.

Prvýkrát spomínané v 14. stor., v 16. – 17. stor. známe ako Chinka alebo Chimka, od 19. stor. Chimki, od 1939 mesto.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 23. januára 2019.

Chimki [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chimki