Cherubini, Luigi

Popis ilustrácie

Luigi Cherubini

Text hesla

Cherubini [ke-], Luigi (Maria), 14. 9. 1760 Florencia – 15. 3. 1842 Paríž — taliansky skladateľ a operný dirigent, popredný predstaviteľ hudobného klasicizmu.

Študoval u viacerých pedagógov, o. i. u Giuseppehe Sartiho v Bologni. V rokoch 1784 – 86 bol dvorným skladateľom v Londýne, 1786 odišiel do Paríža, kde začínal ako operný dirigent, od 1795 pôsobil na konzervatóriu najprv ako jeden z inšpektorov, od 1816 ako profesor kompozície a kontrapunktu a 1821 – 42 aj ako riaditeľ konzervatória. V ranom období komponoval cirkevnú hudbu, o. i. Rekviem c mol, na pamiatku Ľudovíta XVI. (Requiem en ut mineur, à la mémoire de Louis XVI, 1816), Rekviem D dur (Requiem en ré majeur, 1836) a Veľkú omšu F dur (Messe en fa majeur, 1808), piesne a kantáty na počesť Francúzskej revolúcie Hymnus na bratstvo (Hymne à la fraternité, 1974) a Hymnus z panteónu (Hymne du Panthéon, 1794) a i.

Ťažiskom jeho tvorby sú dramaticky koncipované opery s bohato prepracovaným orchestrálnym aparátom, ktoré uvádzal v celej Európe. Prvá z nich, Il quinto Fabio (1779), sa neskôr preslávila v Londýne. K jeho vrcholným dielam patria opery Lodoïska (1791), Médée (1797) a Dva dni alebo nosič vody (Les deux journées ou Le porteur d’eau, 1800), ktorá ovplyvnila vznik Fidelia Ludwiga van Beethovena. Cherubini patrí k predchodcom romantickej opery.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. januára 2021.

Cherubini, Luigi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cherubini-luigi