Cheprer

Popis ilustrácie

Amulet v tvare skarabea , okolo 712 – 342 pred n. l., Brooklyn Museum, New York

Text hesla

Cheprer, aj Cheper, Chepri — v starovekom Egypte označenie posvätného chrobáka skarabea (Scarabaeus sacer) zosobňujúceho boha Slnka. V podobe Cheper alebo Chepri sa vzťahuje na vychádzajúce alebo rodiace sa Slnko, resp. predstavuje meno slnečného boha v jeho rannej forme (sloveso cheper sa písalo hieroglyfickou značkou v podobe tohto chrobáka a znamenalo vzniknúť, vyvinúť sa). Spojenie medzi skarabeom a slnečným bohom vyjadruje aj synkretická podoba mena slnečného boha v tvare Cheper-Re-Atum, v ktorom sa osobitne odráža ranný, poludňajší a večerný aspekt slnečného boha. Zobrazovaný v podobe skarabea alebo postavy muža s hlavou v tvare tohto chrobáka. V karnackom chráme boha Amona je kolosálna socha skarabea, ktorú dal vyhotoviť faraón Amenhotep III.

Zverejnené v apríli 2010.

Cheprer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cheprer