Charlottetown

Text hesla

Charlottetown [šárlottaun] — prístavné mesto v Kanade, administratívne stredisko provincie Ostrov princa Eduarda v Zálive svätého Vavrinca; 36-tis. obyvateľov, aglomerácia 69-tis. obyvateľov (2016). Priemysel potravinársky (mliekarský, konzervárenský), strojársky, hutnícky, textilný (bavlnársky). Rybolov. Obchodné a turistické stredisko. Letisko.

Oblasť dnešného Charlottetownu bola pôvodne obývaná Indiánmi. V 20. rokoch 18. stor. tam prišli Francúzi a svoju osadu nazvali Port la Joie. R. 1763 prešla do majetku Britov a 1764 bola nazvaná Charlottetown na počesť Charlotte Sophie, manželky britského kráľa Juraja III. Od 1765 hlavné centrum kolónie, od 1855 mesto. R. 1864 sa v Charlottetowne uskutočnila prvá z konferencií, ktoré viedli k vzniku Kanady. R. 1866 pri požiari časť mesta zhorela. Viacero univerzít, napr. University of Prince Edward Island (1969).

Stavebné pamiatky: Government House (1834), Province House (1843 – 47), Beaconsfield Historic House (1877, dnes múzeum), viktoriánska meštianska architektúra (koniec 19. – začiatok 20. stor.) a i.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 10. januára 2019.

Charlottetown [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/charlottetown