chalumeau

Text hesla

chalumeau [šalümo; fr.] —

1. drevený dychový hudobný nástroj s jedným jazýčkom, vŕtaním podobný zobcovej flaute, z ktorého norimberský výrobca Johann Christoph Denner (*1655, †1707) vyrobil na konci 17.stor. klarinet. Chalumeau sa v hudobnej praxi používal do polovice 18. stor.;

2. najnižší register moderného klarinetu;

3. štvorstopový alebo osemstopový jazýčkový register organa.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 26. októbra 2020.

Chalumeau [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chalumeau