čembalo

Popis ilustrácie

Čembalo

Text hesla

čembalo [lat. > tal.] — brnkací strunový hudobný nástroj s klaviatúrou, predchodca klavíra; vznikol v 2. polovici 14. storočia zo psaltéria, takmer súčasne s klavichordom. Menšie typy čembala (spinet a virginal), ktoré boli obľúbené ako domáce hudobné nástroje, majú struny uložené rovnobežne s klaviatúrou (kolmo na klávesy), väčšie typy ako napr. klavičembalo kolmo na klaviatúru (rovnobežne s klávesmi). Struny sa rozochvievajú brnkaním pomocou kožených jazýčkov (spočiatku havraních bŕk) pripevnených na konci stĺpcov klávesov, ktoré sa pri stlačení klávesov vymrštia nahor a brnknú o struny. Všetky druhy čembál boli obľúbené v období baroka a hudobného klasicizmu ako koncertné nástroje sólového typu alebo súčasť komorného orchestra, o čom svedčí bohatá hudobná literatúra. V súčasnosti sa čembalo opäť stáva obľúbeným nástrojom.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 6. októbra 2020.

Čembalo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cembalo