čelesta

Text hesla

čelesta [lat.], tal. celesta — ladený idiofónny klávesový nástroj s jasným zvonivým tónom podobný malému pianínu a spôsobom tvorenia tónu zvonkovej hre. Zostrojil ho 1886 v Paríži Auguste Mustel (*1842, †1919). Vnútri nástroja sú kovové doštičky rôznej veľkosti, ktoré sa rozozvučia údermi oplstených kladiviek ovládaných klávesovým mechanizmom. Tónový rozsah čelesty je cc5, pri väčších nástrojoch Fd5, notuje sa v husľovom a basovom kľúči na dvoch osnovách o oktávu nižšie.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 14. októbra 2020.

Čelesta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/celesta