Casals, Pablo

Text hesla

Casals [ka-], Pablo, katalánsky Pau, 29. 12. 1876 Vendrell, Katalánsko – 22. 10. 1973 San Juan, Portoriko — španielsky violončelista, dirigent a skladateľ.

Hru na violončele a kompozíciu študoval na konzervatóriu v Barcelone. V rokoch 1895 – 98 bol členom orchestra opery v Barcelone, neskôr s úspechom koncertoval v Paríži a Londýne, 1901 absolvoval prvé koncertné turné po USA, vďaka ktorému sa zaradil medzi špičkových interpretov. V roku 1906 založil spolu s Alfredom Cortotom a Jacquesom Thibaudom Casals Trio, ktoré získalo vysoký medzinárodný kredit. V roku 1909 s mimoriadnym úspechom predviedol Suitu C dur J. S. Bacha pre sólové violončelo. V roku 1920 založil v Barcelone vlastný orchester (Orquesta Pau Casals), s ktorým ako dirigent podnikal koncerty po celom Španielsku, neskôr aj do zahraničia. V roku 1926 založil Robotnícku koncertnú spoločnosť (Associació Obrega de Concerts), prostredníctvom ktorej sa snažil priblížiť vážnu hudbu širokej verejnosti. V roku 1939 na protest proti diktátorskému režimu generála Franca odišiel zo Španielska a usadil sa v Prades v južnom Francúzsku, kde sa venoval pedagogickej činnosti. V spolupráci s významnými európskymi umelcami usporadúval interpretačné kurzy a od 1950 festival komornej hudby (1950 – 68). V roku 1956 sa presťahoval do San Juan (Portoriko), kde inicioval založenie festivalu (1957), symfonického orchestra (1959) a vznik konzervatória (1960). Od roku 1961 pôsobil na hudobnej akadémii v Marlboro (Vermont, USA), 1967 sa vrátil do Portorika.

Casalsove interpretácie diel Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Johannesa Brahmsa, Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumanna, Antonína Dvořáka, Edouarda Lalu, Edwarda Elgara a i. boli všeobecne považované za vzorové. Ako skladateľ si osvojil kompozičné a štýlové vyjadrovacie prostriedky postromantizmu a impresionizmu. Z jeho tvorby získali medzinárodné uznanie najmä symfonická báseň La visión de Fray Martín pre organ, sólistov, zbor a orchester, vianočné oratórium Jasličky (El Pesebre, 1942 – 45), Miserere a niektoré komorné skladby.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 20. januára 2021.

Casals, Pablo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/casals-pablo