Carter, Elliot Cook ml.

Text hesla

Carter [kátr], Elliot Cook, ml., 11. 12. 1908 New York – 5. 11. 2012 tamže — americký hudobný skladateľ a pedagóg, jeden z najvýznamnejších amerických skladateľov, ktorí do americkej hudby vstúpili v 40. rokoch 20. stor.

Študoval anglickú literatúru a kompozíciu u Waltera Pistona na Harvardovej univerzite, v rokoch 1932 – 35 kompozíciu u Nadie Boulangerovej v Paríži. Pôsobil ako hudobný kritik, neskôr ako pedagóg na Yalovej univerzite a od roku 1972 na Juilliard School of Music v New Yorku. Od roku 1963 bol členom American Academy of Arts and Sciences. Po skladbách písaných v modálnom systéme si osvojil prvky avantgardných kompozičných systémov a zaujal najmä voľnou polyfóniou, individuálnymi prvkami asymetrie a tzv. metrickou moduláciou.

K jeho profilujúcim dielam patria Sonáta pre violončelo (Cello Sonata, 1948), 1. sláčikové kvarteto (String quartet No.1, 1951), Variácie pre orchester (Variations for orchestra, 1954 – 55), Klavírny koncert (Piano Concerto, 1965), Koncert pre violu a orchester (Violin Concerto, 1990), balety Pocahontas (1939), The Minotaur (1947) a i.

Je autorom početných hudobných teoretických štúdií. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 29. decembra 2020.

Carter, Elliot Cook ml. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/carter-elliot-cook-ml